Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Bù Đốp

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 377,5 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 1 thị trấn và 6 xã.

- Dân số: 45.253 người.

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 8.137 bản.

- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Quách Ngọc Anh.

+ Trình độ, chuyên ngành: Cao đẳng Quản lý văn hóa.

+ ĐT: 0974961052

+ Email: quachngocanhthanhhoa@gmail.com

4/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 10 máy vi tính (Dự án BMGF-VN)

- Tuyên truyền, phục vụ:

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện. Tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè.

- Lượt bạn đọc: 115 lượt.

- Lượt sách luân chuyển: 375 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 05 Bưu điện Văn hóa xã:  Phước Thiện, Thanh Hòa, Thiện Hưng, Tân Tiến 2, Hưng Phước 2.